Monthly Archives: 31.07.2021

Богослужебна програма за месец август

Проповед на 26 юли – Св. прпмчца Параскева

Проповед на 25 юли – Празнична вечерня с петохлебие

Късче пустиня в сърцето на Атика

ГЕОРГИ КУЦОДЯКОС

Християнството е предложение за живот, но не по силата на готова рецепта, не като индивидуално духовно благоустрояване, нито е спокойствие на съвестта, което се поражда от спазването на външни образци. Но е „борба, за да стане човекът истински, да може да счупи ограниченията на индивидуализма си и да отвори себе си реално към другия”. Сред многобройните лица, които непрестанно потвърждават това свидетелство на Църквата през историята, са и юродивите заради Христос“. Какво точно представляват обаче тези хора?

„Осъзнаваме, че юродивият ни е чужд. Той е свободен от обичайните връзки на семейния живот: „не е ничий син, не е ничий брат, не е ничий баща” – той е бездомен, скитащ, често пъти изгнаник. Обикновено не е пустинник и прекарва живота си сред другите хора. Но при това им остава по един или друг начин чужд, изгнаник, в периферията на организираното общество, в света, но „не от света”. Юродивият е свободен, той е чужденец – и следователно е способен да изпълни в обществото истинска пророческа роля”[1].

Аналогичен случай на „юродивство заради Христос” е и блажената старица Тарсо, която се подвизаваше не в някоя далечна пустиня на Изток или на Севера, но съвсем близо до нас, по-точно между нас, в един женски манастир в Кератия (Гърция, област Месогея). Юродивата Тарсо или Тарасия Загореу се родила през 1910 г. в село Рого, област Кортио, о. Андрос, и била най-малката от шест деца в семейството[1]. Била около 14-годишна, когато била призована от благодатта на Светия Дух да приеме подвига на юродството заради Христос. Призоваването й ни интересува по много причини, за които ще стане дума по-надолу. Още повече, защото в Гърция нямаме много примери за юродство между жените, с изключение на единични случаи като София Хортокориду от Северна Гърция, която обаче не следвала такава крайна форма на юродство като Тарсо. В Русия през 18 и 19 век тази практика се разпространила широко, имало множество юродиви мъже и жени и са запазени свидетелства, че при някои от тях немалко християни търсели духовно наставничество.

Един ден майка й, която следвала стария календарен стил, завела Тарисия в манастира „Св. Богородица Певковуноятрисас”, за да потърси лек за считаната за болна своя дъщеря. Двете останали доста време в манастира и междувременно Тарсо решила да остане още малко. Това малко в крайна сметка продължило един цял живот.

Отношението на Тарсо към календарния въпрос било показателно. На въпросите на различни вярващи, които я посещавали в манастира и я питали кой календар трябва да следват, тя отговаряла: „За календара – дали ще си с новия или стария, свободна си да решаваш. Само бъди в Църквата”; и още: „Защо, лошо ли е да славим Бога два пъти?” Тези слова ми напомнят думите на митрополита на Месогея Николай, които той отправи към една група младежи, които бяха членове на една зилотска старостилна енория в Северна Тракия и които поискали да се присъединят канонично към митрополията на Месогея и да продължат да следват юлиянския календар.…

Проповед на 20 юли – Св. прор. Илия

Проповед на ✝ 4 Неделя след Петдесетница -­ на св. Отци от 6-те Вселенски събори

Проповед на 11 юли – 3 Неделя след Петдесетница

Проповед на 3 юли – Намиране мощите на св. Рафаил от о. Лесвос

Становище на Св. Синод на БПЦ-БП относно писмо на Конституционния съд за понятието „пол“

ДО ПРОФ. Д. Ю. Н. БОРИС ВЕЛЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С О Ф И Я

С Т А Н О В И Щ Е

НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

Относно: Конституционно дело № 6 от 2021 г. във връзка с Определение № 2 от 29.04.2021 г., с което Конституционният съд на РБ е отправил покана до БПЦ – БП за становище по допуснатия за задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията въпрос: Как следва да се разбира понятието „пол“ в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичния?

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД,

По решение на Св. Синод на БПЦ – БП представяме пред Конституционния съд настоящото становище.

Светият Синод на БПЦ – БП вече е имал повод да изрази официална публична позиция относно понятието „пол“ и „полова идентичност“ във връзка добилата известност Истанбулска конвенция, която в хода на обществената и парламентарна дискусия беше предмет на контрол за конституционосъобразност при упражняване на правомощията на КС по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията. Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие е обявена за противоконституционна с Решение № 13/2018 г. по к.д. № 3/2018 г.

Независимо, че в настоящото конституционно дело е поискано задължително тълкуване от КС на понятието „пол“ по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, по същество въпросът се свежда отново до това как следва да се разбира понятието „пол“. Отговор на този въпрос КС даде в мотивите си в Решение № 13 от 2018 г., а именно, че биологичното обяснение на понятието „пол“ е единствено.

Последното беше повод за духовна удовлетвореност и радост за православните християни и мнозинството от българските граждани.

Въпросът, който е поставен за тълкуване относно понятието „пол“, надхвърля рамките на правната аргументация и засяга фундамента на човечеството – биологичната същност на човека и неговата духовна значимост.

Убедени сме, че въпросите относно пола, семейството, възпитанието на децата в съвременното общество са въпроси със стратегическа значимост не само за националната и конституционна идентичност на България, но и за съхраняването и бъдещето на човешкия род.

Позицията ни относно понятието „пол“, „полова идентичност“, „социален пол“ и други от това семантично единство, е изразена в становище на Св. Синод, подписано от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит и представено на 04.12.2018 г. в Брюксел на проведената по инициатива на Европейската комисия и под председателството на Комисаря по правосъдие, права на потребителите и равенство на половете г-жа Вера Юрова конференция на тема „Прекратяване на насилието срещу жените – равносметка и следващи стъпки“.

Становището на БПЦ – БП беше подкрепено и излезе като обща позиция на Комитета на представителите на Православните църкви в Европейския съюз (CROCEU). В този смисъл разбирането за понятието „пол“ и „полова идентичност“ е общоправославно, а не само на БПЦ – БП.