Category Archives: Св. Климент Охридски

Св. Климент Охридски – Похвално слово за Светия Кръст (Слово за Въздвижение на Светия Кръст)

Братя, Днес, като празнуваме, ние се веселим духовно за издигането на Кръста Господен. Днес ние се радваме поради възвисяването на честното дърво. Днес бива издигано нависоко славното дърво и високо издига от гибелта нас, лежащите в грехове. Днес скритото в земята дърво излиза на светлина. Наистина, и след разпятието и смъртта Христос е Господар на смъртта и на живота. Господ умъртви смъртта и възкръсна от мъртвите на третия ден. Обхванати от люта завист, евреите се бояха да не би да остане нещо от това, с което Христос бе измъчван, и да не би Кръстът да служи на вярващите в христа за предпазване и за изцеряване, та затова го взеха, закопаха го и го заровиха много дълбоко в земята, казвайки: „Нека той бъде в забрава!“ Имам предвид Кръста – великото християнско богатство, също гвоздеите, копието и дъсчицата с надписа, който Пилат беше написал и положил на Кръста. Също и тоя надпис беше заровен. Бог издигна в гръцката земя цар Константин Велики, верен християнин, и майка му Елена, която потърси и намери Кръста чрез Божие откровение и чрез вярата на архиерей. Една част от Кръста тя положи в Йерусалим, а другата част заедно с гвоздеите изпрати на сина си в Цариград. Днес ние с

Св. Климент Охридски – Поучение за Третата Неделя на Великия пост (Кръстопоклонна)*

Братя, Като преполовихме сега тези святи постни дни, нека се възрадваме духовно, покланяйки се на честния Кръст, и, като се насладихме на него, нека се подвизаваме и през останалите дни до Христовите страдания, очиствайки телата си и просветлявайки душите си с усърдни молитви, за да достигнем чисти до Възкресение Господне. Ето, нашият Господ Бог ни призовава към светла радост, запазвайки небесни венци за тези, които са гладували и жадували заради Него, и за пребиваващите в бодърствуване и в духовен подвиг. Не трябва да се лишаваме през вереме на този свят пост от неизказаната радост и от нетленните венци поради сластолюбие и леност. Това, с което ние наслаждаваме гърлото си за кратко време, после се оказва по-горчиво от жлъчка. За да ни предпази от това, апостол Павел казва: „Да не ви съблазнява дяволът с ядене и пиене до пресищане“ (По Рм 13:13. 1Тм 8:9; срв. Лк 21:34). Той е казал още: „Не се опивайте с вино, понеже в него няма спасение“. (По Еф 5:18). И Сам Господ ни забранява това с думите: „Внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи“. (Лк 21:34) И светите отци ни предпазват от това, казвайки: „Ако

Св. Климент Охридски – Похвално слово за свети Четиридесет мъченици

Размишлявам за единомислената воля и еднаквата мъдрост на тези четиридесет мъченици и обхванат от почуда, прибягвам към Христа, от когото явно слиза отгоре всяко добро даяние и всеки дар, както е казал и преблаженият Павел: “Ти си Христос — Божия сила и мъдрост”. И с тая сила бяха изпълнени преблажените четиридесет воини, мъченици за Христа. Те възсияха в света като пресветли звезди и озариха цялата вселена с лъчите на богопознанието, като имаха сред себе си духовното слънце — Христос. Озарявани от неговата светлина и украсени с велика красота, те разцъфнаха с особена вяра като благоуханни лилии, напоявани изобилно с росата на Пресветия Дух. Като се украсиха с добри дела, те станаха възлюбени на своя Господ, защото по чистота и любов те се превъзхождаха един друг. Те светеха като светилници с духовно сияние: едни — с пост и въздържание, други — с благоверие и гостоприемство; едни — с коленопреклонна молитва и чистосърдечност, а други — със смирение и сърдечна кротост; едни — с бодърствуване и искрена любов, а други — с обич и милосърдие към бедните. Наистина силата на Пресветия Дух беше у тях, която ги подтикваше към всяко добро дело и чрез вярата ги защити от всяка беда. И тъй,