Category Archives: Св. Иоан Златоуст

Пасхално слово на Св. Иоан Златоуст

Който е благочестив, който истински почита Бога и Го обича искрено, да се наслади от туй хубаво и светло тържество, то ест от преславното Възкресение Христово, което сега празнуваме и в което Господ тъй дивно показа благостта си към рода човешки и премъдростта Си в изкуплението му от вечната погибел и Своята сила над враговете на нашето спасение. Който е благоразумен раб и дадените му от Бога таланти – време, сили и способности – не скрива в земята и не разхищава само за земни неща и удоволствия, но мъдро потребява за служение на Господа и за придобиване вечното блаженство, нека влезе радостен в радостта на своя Господ и бъде участник в духовната радост, която Господ е приготвил за своите верни раби, изкупени с кръвта на Спасителя. Който се е потрудил с пост, който по време на изтеклия пост не е останал празен, но усърдно се е трудил над делото на своето спасение, нека получи сега своя динарий, благодатни плодове, награда от Възкресението Христово, която Бог е обещал за добрите работници. Който е работил още от първия час, изпълнявал волята Божия от детинство и от времето, когато Господ го е повикал в Своята градина, то ест Църквата Христова, нека получи днес

Задължението любов (Дългът на любовта)

Трябва да знаем, че любовта не е нещо, което избираме, тя е задължение. Длъжен си да обичаш брата си, не само защото с него те свързва духовно родство, а и тъй като един другиму сте членове. Липсата на любов води до разруха. Длъжен си обаче да обичаш брата си и заради друго – защото придобиваш духовна полза и печалба, тъй като чрез любовта спазваш целия Божий закон. Така братът, когото обичаш, става твой благодетел. И наистина, заповедите „не прелюбодействай“, „не убивай“, „не кради“ и всяка друга заповед се съдържат в тия думи: „възлюби ближния си като самаго себе си.“ (Рим. 13:9). И Сам Христос ни уверява, че целият закон и пророците се съдържат в любовта (Мат. 21:40). Виж колко високо я е поставил – дал е две заповеди за любовта и е определил границите на всяка от тях. Първата е да възлюбиш Господа, Твоя Бог, и втората, също толкова важна, да възлюбиш ближния си като себе си (Мат 22:37-39). Колко велико е Христовото човеколюбие! Поставя наравно любовта към Него и ближния, при все че човек стои неизказано по-долу от Бога. Св. Иоан Златоуст

Св. Иоан Златоуст – Слово за Възкресение

„Който е благочестив”, който истински почита Бога и Го обича искрено, „да се наслади от туй хубаво и светло тържество”, т. е. от преславното Възкресение Христово, което сега празнуваме, и в което Господ тъй дивно показа и благостта Си към рода човешки, и премъдростта Си в изкупването му от вечна погибел, и Своята сила над враговете на нашето спасение. „Който е благоразумен раб”, който дадените му от Бога таланти – време, сили и способности – не скрива напразно в земята, не иждивява за земни само работи и удоволствия, но мъдро употребява за служение Господу и за придобиване вечно блаженство, „да влезне, радвайки се, в радостта на своя Господ”, да бъде участник в духовната радост, която Господ е приготвил на верните Си раби, изкупени с кръвта на Спасителя.

Прощаваш ли на другите?

Ако ти кажа да постиш, много пъти използваш като оправдание телесната болест. Ако ти кажа да даваш милостиня на бедните, отговаряш, че си беден и трябва да храниш собствените си деца. Ако ти кажа да идваш редовно на църковните богослужения, се извиняваш с различни житейски грижи. Ако ти кажа да внимаваш в църковните текстове, вниквайки в дълбината на Божието слово, се оправдаваш с липсата на богословски познания. Ако ти кажа да се погрижиш за душата на брата си, отговаряш че не приема съветите ти, при все че много пъти си му говорел, а той е презирал думите ти. Разбира се всички тези лъжливи оправдания не струват и са само празни думи, но въпреки това можеш да продължиш да се оправдаваш. Но ако ти кажа да оставиш гнева и да простиш на брата си, кое от горните извинения ще използваш? Защото, мисля, че не можеш да се извиниш нито с телесната болест, нито с бедността, нито с незнание, нито с грижи или задължения, нито с нещо друго. И наистина, как ще можеш да издигнеш ръцете си към Небесата? Как ще отвориш уста за молитва? Как ще потърсиш прошка? Дори ако Бог иска да прости греховете ти, ти самият не Му позволяваш,

ВИДЕО: Св. Иоан Златоуст – проповедник на Божието човеколюбие и учител на Христовото милосърдие

Беседа с доц. Костадин Нушев за Св. Иоан Златоуст Това е запис на срещата с доц. Нушев в храм „Св. прмца Параскева“, гр. Пловдив, от 13.11.2013 г. в навечерието на честването на Св. Иоан Златоуст – проповедник на Божието човеколюбие и учител на Христовото милосърдие.