Акатист на св. преподобномъченица Параскева

Кондак 1

Избрана от Господа Бога на нашето спасение и възвеличена от Него, преподобномъченице Параскево, почитайки твоята всечестна памет и покланяйки се на светата ти икона като на извор на всякакви изцеления, усърдно те молим: спасявай ни от големите изкушения на този век и ние усърдно ще ти зовем:
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Икос 1

Ангелска чистота е излъчвало твоето девическо лице, а бидейки промислително родена в деня на Христовите страдания, ти се украси и с Неговия Кръст, чрез който се разпна за света и освети тялото си с раните на Господа Иисуса. А ние, радвайки се на твоята двойна святост – святост на преподобна и святост на мъченица – те облажаваме така:
Радвай се, благородна издънка от свят корен; радвай се, утешила със своето раждане благочестивите си родители.
Радвай се, радост и веселие на твоя Ангел Пазител; радвай се, светло ликуване и за нас грешните.
Радвай се, премилосърдна дъще на милосърдни родители; радвай се, спасяваща викащия страдалец.
Радвай се, милваща безпомощния сирак; радвай се, благословение на погиващите.
Радвай се, доставяща радост на вдовишко сърце; радвай се, ти, която си очи на слепия и нозе на хромия.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 2

Виждаме те, преподобномъченице, как от ранно детство си възлюбила Христа Господа от всичкото си сърце, и с всичката си душа и с всичкия си разум, и ти се молим и нас да научиш на тази съвършена любов, та заедно с тебе да пеем на Бога: Алилуия!

Икос 2

Покорна на Божествения разум и на Евангелската заповед: „ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене”, ти, блажена, си изпълнила всичко това и си последвала своя небесен Жених Иисуса Христа. Научи и нас, почитащите светлата ти памет, да последваме твоя пример, и приеми тези усърдни похвали:
Радвай се ти, която си благоугодила на Бога от най-ранно детство; радвай се, небесна закрилнице на нашите младенци.
Радвай се ти, чиято девствена чистота е сияела като слънце; радвай се, ангеле-пазител на нашите юноши и девойки.
Радвай се, възлюбила Христа повече от всичко; радвай се, благодатна застъпнице на монашестващите.
Радвай се, заменила тленното богатство с небесно съкровище; радвай се, получила стократно и наследила живот вечен.
Радвай се, просияла с райска красота; радвай се, сразила царството на Велиара.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 3

Облечена в силата на Всевишния, преподобномъченице, ти прибави към подвига подвиг, към монашеството – мъченичество, към поста и безбройните коленопреклония – проливане на кръвта си, и така се облече в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината, възпявайки: Алилуия!

Икос 3

Имайки разум, озарен от Светия Дух, ти богоблажена, като апостола смело си изповядала, че нито скръб или притеснение, нито гонение или глад, нито опасност или меч може да те отлъчи от любовта Божия. Така и нас утвърди в Христовата любов, Параскево всехвална, за да ти зовем:
Радвай се, умъртвила своето тяло заради Христа; радвай се, проляла и кръвта си заради Него.
Радвай се, потъпкала всяка плътска похот; радвай се, агнице, заклана за Агнеца Божий, взел върху Си греха на света.
Радвай се, пустиннолюбива гургулице; радвай се, добропобедна мъченице.
Радвай се, извървяла докрай скръбния път на монашеския подвиг; радвай се, изпила до дъно чашата на мъченичеството.
Радвай се, преподобна наша майко; радвай се, пречудна Христова великомъченице.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на светия Дух!

Кондак 4

Буря от ласкателства и заплахи подигна лукавият мъчител срещу тебе, девственице, ала ти затвори лъстивата му уста, както се гроб затваря, за да не изригва повече смрадни богохулни слова, показвайки,че само на единия в Троица Бог трябва да се пее: Алилуия!

Икос 4

Чуха мнозина от езичниците боговдъхновеното ти слово, в което се откри правдата Божия от вяра във вяра, както е писано, че праведният чрез вяра ще бъде жив и като изповядаха, че Христос е Син Божий и Спасител на света, съгласно ти възгласиха, света Параскево:
Радвай се, немощна по плът, а бодра по дух; радвай се, затворила уста, пълни с проклятия, коварства и лъжа.
Радвай се, огласила с Евангелското учение търсещите спасение; радвай се, богоречив кимвал на Евангелското слово.
Радвай се, богомъдра, посрамила суемъдрите; радвай се, органе на Светия Дух.
Радвай се, напоена с водите на Свещените Писания; радвай се, пресушила блатото на езическото многословие.
Радвай се, граде Божий, славни работи се разнасят за тебе; радвай се, съжителке на светиите.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 5

Боготечен извор на славни чудеса беше твоят живот на земята и този извор се изля в преизобилна сила по време на мъченията ти заради Христа, излива се в благодат и сега над всички, които ти се молят с вяра и пеят Богу с радостно сърце: Алилуия!

Икос 5

Виждайки, че не може да те прелъсти с обещания за земна слава и несметни богатства, мъчителят заповяда да нажежат в силен огън един железен шлем и да го положа на благолепната ти глава. Ала както в древност тримата отроци не пострадаха в огнената пещ, така и сега, всехвална Параскево, огънят не те повреди. Затова те славим така:
Радвай се, зеленееща се маслина в Божия дом; радвай се, издигната до Бога като кедър ливански.
Радвай се, изпитана от Бога и претопена, както се сребро претапя; радвай се положила върху себе си шлема на спасението.
Радвай се, угасила всички нажежени стрели на лукавия; радвай се, светло ликуване на ангелските войнства.
Радвай се, разцъфтяла с чудеса и добродетели като благоуханна лилия; радвай се, духовна лоза, която ражда благодат.
Радвай се, бликащ извор, разливащ струи на изцеления; радвай се, наше молитвено прибежище.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 6

Твоята проповед за Христа не слезе от богоречивата ти уста и по време на най-ужасните мъчения, които търпеше за своята вяра, и тази проповед обърна мнозина езичници към спасение, защото и те пострадаха за Христа, възклицавайки към Бога: Алилуия!

Икос 6

Възсия в тъмницата, където беше затворена, небесна светлина, и Ангел Господен, държащ в ръце кръст, гъба, тръст и венец, те приветства: Радвай се, Параскево, мъченице Господня!
Така осияй, девомъченице, и греховната тъмнина на нашите души, за да те възпяваме с тези похвални слова:
Радвай се, съразпъната с Христа; радвай се, напоена с люти страдания заради Него.
Радвай се, обърнала мнозина езичници в чеда Божий; радвай се, защото като Богородица си била приветствана от Ангел Господен.
Радвай се, уста на апостолите; радвай се, евангелска мироносице.
Радвай се, Параскево, мъченице Господня; радвай се, Христова невесто.
Радвай се, тиха светлина, прогонваща мрака от нашите души; радвай се, небесно благоухание за всички, които те почитат.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 7

Като искаше да покаже непоколебимото си желание да пострада колкото се може повече за своя възлюбен Господ, блажената рече на мъчителя: „По-лесно би размекнал желязо, отколкото да отклониш моята отдаденост на Господа. Но, ако все още настояваш, можеш да изпиташ силата на моя Христос”, Комуто вечно ще пея: Алилуия!

Икос 7

Дивна, чудна е твоята любов и състрадание, които си показала на мъчителя си, изцелявайки го от неговата слепота. Така и нас научи, Христова агнице, да бъдем кротки и великодушни към враговете си, да им прощаваме за злините, които ни причиняват, а тебе да възпяваме така:
Радвай се, кротка по сърце, наследила Царството Небесно; радвай се, милостива, от Господа помилвана.
Радвай се, превъзходна изцелителке на очните заболявания; радвай се, защото лекуваш и всяка друга болест.
Радвай се, светлина за слепите; радвай се, утеха на наскърбените.
Радвай се, преизпълнена с благост; радвай се, възлюбила ближния си като себе си.
Радвай се, благославяща ни от твоята света икона; радвай се, чуваща молитвите ни.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 8

Странници сме в тази многоскръбна долина на плача – земята, но имайки такива ходатаи за вечното ни спасение като тебе, преподобномъченице Параскеово, ние се изпълваме с радост и благодарствено зовем към Бога: Алилуия!

Икос 8

Цяла потопена в молитва и в свещена ревност по Бога, ти, всеблажена, си съкрушила идолите в капището на Аполон, и със силата на Кръстното знамение си ги сринала на земята. Така съкруши и духовните идоли – нашите страсти – в капището на сърцата ни и ги превърни в храмове на Светия Дух, за да ти зовем:
Радвай се, усърдна застъпнице за нашето спасение; радвай се, слънце, стопяващо леда на унинието.
Радвай се, вървяла пред Господа Бога в духа и силата на Илия; радвай се, показала силата на Кръста.
Радвай се, светоподателна мълния, поразяваща злия човек у нас; радвай се, ти, чиято молитва е сладка прохлада за душите ни.
Радвай се, изцеление на страстите на душите и телата ни; радвай се, защото благославяш всяко наше добро начинание.
Радвай се, възпламеняваща нашето хладно и безплодно благочестие; радвай се, наставнице на целомъдрие за младите.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 9

Всички Ангели възхвалиха Бога, виждайки как една жена – немощна по плът, а силна по дух, – достохвалната Параскева, срази страшния змей, всяващ страх и трепет в римските граждани, и по други области извън Рим. Затова, всеблажена, като предстоиш сега пред Престола на Светата Троица, изпроси спасение за всички нас, които пеем Богу: Алилуия!

Икос 9

Многословесните витии онемяват от удивление виждайки теб, младата и крехка девица, как заповядваш на дявола, как побеждаваш князе и царе, показвайки християнската сила. Затова с благоговеен страх ти зовем:
Радвай се, укрепена в Господа и в моща на Неговата сила; радвай се, устояла против дяволските козни.
Радвай се, затворила устата на рикащия лъв – дявола – с твърда вяра; радвай се, ти, която разпръскваш враговете, които ни заобикалят.
Радвай се, наша благотворителке и застъпнице; радвай се, защото на тебе поверяваме грижите и скърбите си.
Радвай се, съзерцаваща лице в лице Небесния Отец; радвай се, озарена от благодатта на Христовата слава.
Радвай се, изцеляваща слепотата на нашия ум; радвай се, защото твоята любов към нас е нашето щастие.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 10

Като искаше да спаси човешкия род, Създателят на света ни дарува много светии, наши ходатаи и застъпници, между които стоят написани със златни букви имената на три Параскеви – преподобномъченица Параскева Римлянка, великомъченица Параскева Иконийска и Параскева Епиватска Българска, троица блажена, съсъди на Света Троица, на Която пеем: Алилуия!

Икос 10

Стена трояка, здрава и несъкрушима за нас са молитвите на преподобномъченица Параскева Римлянка, на великомъченица Параскева Иконийска и Параскева Епиватска Българска, и по техните молитви ние се избавяме от всеки зъл враг и противник, за което с любов ви зовем:
Радвай се, преподобна Петка, наша родна българска похвала; радвай се, ти, която със свети Иоан Рилски сте закрилници на българската страна.
Радвай се, великомъченице Параскево, златен съсъде на девството и чистотата; радвай се, невесто Христова прекрасна.
Радвай се, преподобномъченице Параскево, защото ни избавяш от примката на адския мъчител; радвай се, ти, която превръщаш нашите скърби в предвкусване на небесните радости.
Радвай се, преподобна Петка, взела своя кръст и последвала Христа; радвай се, чедолюбива майко на ония, които ти се молят.
Радвай се, великомъченице Параскево, угасила с пролятата си кръв огъня на неверието; радвай се, божествен пламък, пресушил блатото на идолослужението.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 11

Пение всеумилно ти принасяме, преподобномъченице Параскево, и понеже не знаем за какво да се помолим, както трябва, ти самата изпроси от Бога онова, което е полезно за живота ни тук на земята, и горе на Небесата, издето заедно с тебе да пеем: Алилуия!

Икос 11

Светоподателна свещ, горяща в олтара на Небесната Църква, те показа Господ на ония, които с вяра те почитат, света Параскево. Виждайки тази благодат, те прославяме така:
Радвай се, прекрасна девомъченице, облечена в чистия и светъл висон на праведността; радвай се, тържествуваща на сватбената вечеря на Агнеца – Христос.
Радвай се ти, чийто единствен накит е бил Кръста Христов; радвай се, защото обици са ти били божествените слова на Евангелието.
Радвай се ти, чиито пръстени са били мазолите от правене на много поклони; радвай се, защото твоят златен колан е бил чистото ти детство.
Радвай се ти, чиято одежда е била смирението и страхът Божий; радвай се, защото за белило са ти служели сълзите.
Радвай се ти, чието червило е била кръвта ти, пролята за Христа; радвай се, украсена с огърлицата на мечното посичане.
Радвай се, Параскево, блага девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 12

Благодат ти се даде от Бога, девице сладкоуханна, да лекуваш всякакви недъзи и болести, а особено да изцеряваш очни заболявания, и да привеждаш във вярата духовно слепите, за да пеят и те на Бога: Алилуия!

Икос 12

Възпяваме твоите подвизи, многострадална Параскево, и като се покланяме и целуваме с любов твоята икона, с умиление ти зовем:
Радвай се ти, която си опора и жезъл на старите; радвай се, защото измолваш мирна кончина на почитащите твоята памет.
Радвай се ти, която обръщаш в бягство въздушните духове на злобата; радвай се, защото съпътстваш душите на ония, които са ти се молили.
Радвай се, надеждо и упование наше на Страшния съд; радвай се, зашото винаги когато ти се молим, и ти се молиш за нас.
Радвай се, радост наша, влязла във вечната Радост; радвай се, чиста девице, защото предстоиш пред Престола на Дева Богородица.
Радвай се, вселюбезна; радвай се, богоозарена.
Радвай се, Параскево, чиста девице, жилище на Светия Дух!

Кондак 13

О, света и добропобедна преподобномъченице Параскево! Погледни от небесната висота на нас, отрудените от суетни грижи и обременените от тежки грехове, и стопли охладнелите ни сърца с огъня на любовта към Бога, та заедно с тебе да се сподобим с райското блаженство, като пеем: Алилуия!

(Този кондак се чете 3 пъти, а след него 1 икос и 1 кондак).

Молитва

О, света преподобномъченице Параскево, голяма сила има твоята молитва пред Господа за всички, които с вяра и любов призовават името ти. Затова ти се молим да утвърдиш вярата и благочестието в народа ни и да избавиш страната ни от нашествие на другородци, от земетресения, наводнения и суша, и от всяко друго природно бедствие. Запази ни от мор, епидемии и болести и ни дарувай мир, тишина и покой, за да можем да се покаем за греховете си и извървим достойно житейския си път. Бъди сила за немощните, пътеводител на безпътните, пристанище на обуреваемите от скърби, изцеление на болните, надежда на обезнадеждените, помощ и защита на всички християни. Дарувай ни любов към ближните, прошка на враговете ни и сила да си помагаме един на друг за достигане на вечния живот. Въведи ни в Небесното Царство и ни постави пред Божия Престол, та заедно с теб, с всички Ангелски ликове и всички светии да превъзнасяме безкрайните Божии съвършенства, да прославяме любовта и милостта на нашия Спасител, на Неговия безначален Отец и на Светия Дух во веки веков. Амин.

Конец и Богу Слава!