Category Archives: Metropolitan Joseph

Metr. Joseph: St Gregory Palamas on the 2nd Sunday of Great Lent

Втората седмица от светата Четиридесетница е известна като време на светлотворния пост. През тази седмица светата Православна църква моли Господа за благодатно озарение с Божествена светлина на постещите и каещите се. Заради това в тази неделя тя възпоминава Солунския архиепископ св. Григорий Палама (XIV в.), прославил се като ревностен защитник на православното учение за Божествената Таворска светлина против еретиците Варлаам и Акиндин. Св. Григорий, по фамилия Палама, бил родом от Константинопол. Приел монашество на Атон още като юноша. В Атинските школи, които се славели със своите науки, той добил всестранно образование. Написал много съчинения – богословски, исторически, аскетически и по естествознание. В същото време водил и строг подвижнически живот. За по-голямо усъвършенстване в духовния живот той се затворил в пустинна пещера, в която преживял десет години. Бил удостоен от Бога с откровения и дар на изцерение. В синаксара му четем, че превръщал неплодието на дърветата в благоплодие, предвиждал бъдещето и се красял с множество още дарове на Божествения Дух. Като свещеник, св. Григорий извършвал светата Евхаристия с умиление и сълзи. Молитвата му била възвишена и съпроводена със здрава мисъл и постоянна сърдечна чистота. Заради благочестието и ревността му против Варлаамовото и Акиндиново учение за Таворската светлина, той бил избран за