Tag Archives: православие

Ladders to Salvation and Ladders to Sin, A Talk by Mr Ivan Nikolov

A Homily on the Eve of the Feast Day of St Photius the St Photius the Patriarch of Constantinople

The Spiritual Meaning of the Paris Events in January 2015

Concerning the Necessity of Confession

Словото на учението, което ни наставлява в пътя за спасение на душите ни, прилича на семе. И така, както земеделците първом орат земята с рало и след това хвърлят семето, така и ние трябва първо да обработим и подготвим себе си, за да приемем в нас небесното семе, т.е. словото на духовното домостроителство. Ние обаче не сме бездушни и безчувствени ниви, тъй че само от други да бъдем обработвани и засявани. Ние сме земя одушевена и разумна и трябва сами да подготвяме себе си чрез покаянието. Начало на покаянието и на духовната обработка е това, което доброволно правели пристъпващите към Иоановото кръщение, за което ни говори Евангелието: „Тогава Иерусалим и цяла Иудея и цяла Иорданска околност излизаха при него и се кръщаваха… в река Йордан, като изповядваха греховете си” /Мат.3:5-6/. Така че изповедта на нашите грехове е началото на обработката на душите ни, начало на покаянието и на подготовката ни да приемем в нас спасителното семе на Божието слово. Затова се извършва и земната оран, защото така се изтръгват от земята сухите корени и тя е готова да приеме полезните растения и семена. Същото прави и изповедта за разумната нива – нивата на сърцата ни. Изорава я, изважда из недрата

A Homily given on the Holy Theophany of our Lord

A Homily given on the Sunday after the Nativity of Christ

A Homily given on the Day of Christian Family, Entry of the Mother of God in the Temple of Jerusalem 2014

О. Емил Паралингов за благословеното семейството

Schema Hieromonk Demetrius of Zograph Monastery on St Matrona of Chios

Беседа за Преп. Матрона Хиоска и хиоските светци с автора на едноименната книга зографски монах о. Димитрий (Висарион) и с дядо Амвросий, игумен на Зографския манастир в Света гора. 02.11.2014 г.

A Talk by Klaus Kenneth 2014

Православният мисионер и писател Клаус Кенет изнесе беседа в храм св. Параскева, гр. Пловдив, 26.10.2014 г.