Tag Archives: отец Емил Паралингов

ВИДЕО: Проповед след Малко повечерие с Богородичен акатист II статия

Благодатната Господня година

Всяка нова календарна година се посреща и започва с много нови надежди и добри очаквания. Било за здраве, било за по-добра работа, за по-стабилно финансово състояние. Както и за още ред други неща, за които се безпокои и грижи човека, смятайки ги за най-важни и потребни в живота /ср. Лука 10:41/. В това, разбира се, няма нищо лошо. Естествено е за човека да желае да е здрав, защото това му дава възможност да е работоспособен и с честен труд да изкарва прехраната си. Естествено е и за труда, който полага, да получава редовно заплатата си, а когато това е възможно, тя да бъде и по-висока. Сам св. ап. Павел казва: „Работникът заслужава своята заплата” /1 Тим. 5:18/. Така че всичко това наистина е нормално и в него няма нищо грешно и греховно.

От личен опит знаем обаче, че една част от тези наши надежди и желания, с които влизаме в новата година, се сбъдва, а друга – не. Също така не рядко се оказва, че много от нещата, за които сме се надявали да постигнем или получим, полагайки неимоверни усилия за това, вече станали реалност, се е оказало, че не са ни принесли никаква полза. Както и че несбъдването на други надежди и очаквания не ни е нанесло вреда. Това е така поради обърканата ни, подменена и направо сбъркана ценностна система… Пред нея има само два пътя. Първият е пътят към Бога, защото „създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна влицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа” /Бит.2:7/, а душата, бидейки по природа богосвързана, се стреми към своя Създател. И втория път – на събирането на „съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат” /Мат.6:19/.

Повечето хора днес сякаш избират именно втория път. В Божиите очи този избор е безумство. Сам Господ Иисус Христос ни разкрива това чрез притчата за богаташа,чиито ниви и градини щедро наспорили /Лука 12:16-21/. Виждайки преизобилните плодове, т.е. сбъдналите му се надежди за голяма печалба от богатата реколта, той възкликнал: „Ще съборя житниците си и ще съградя по- големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се” /Лука 12:18-19/. Смятал, че всичко необходимо за земното му добруване не само за една, а за години напред, било осигурено.

Богатият земевладелец, според своите представи, не бил забравил и душата си. Доволен, той се обърнал и към нея: „Душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се” /Лука 12:19/. Придобитото от разпродажбата на богатата реколта било и за нея – за душата, но изразено в почивка, ядене, пиене и веселба. Но докато потривал ръце, изпълнен със задоволство, горд от себе си и постигнатото, чул милостивия, но винаги справедлив Божий глас: „Безумнико, нощес ще ти поискат душата: а това, що си приготвил, кому ще остане?” /Лука 12:20/.…

ВИДЕО: Проповед за неразумния богаташ

Проповед на 9-та Неделя след Неделя подир Въздвижение върху притчата за неразумния богаташ

ВИДЕО: Проповед в деня на християнското семейство, Въведение Богородично 2014 г.

О. Емил Паралингов за благословеното семейството

Посрещане на честните мощи на св. прпмца Параскева

На 16.02.14., Плодивската епархийска църква посрещна велика светиня /вижте репортажа на ППТВ , от 3:18 мин./

 …