Daily Archives: 06.04.2021

За съюза на трите добродетели: вярата, надеждата и любовта (стъпало 30)

Св. Йоан Лествичник

1. А сега, след всичко казано, остават тези три, които всичко свързват и всичко съдържат: вяра, надежда, и любов, но по-голяма от тях е любовта (1 Кор. 13:13), защото с нея се именува Бог (1 Йоан. 4:8, 16).

2. Според моето разбиране вярата прилича на лъч, надеждата – на светлина, а любовта – на слънчевия кръг. И всички те съставят едно сияние и една светлина.

3. Първата всичко може да твори и да създава; вторатасе огражда от Божията милост, която я прави непосрамвана, а третата никога не отпада, не престава да струи и не дава покой на оногова, който е наранен от нейната блажена упойка.

4, Който желае да говори за Божията любов, той се опитва да говори за Самия Бог; а да се предлага слово за Бога е погрешно и опасно за невнимателните.

5. Словото за любовта е известно на Ангелите; но и на тях – по мярката на тяхното просвещение.

6. Бог е любов (1 Йоан. 4:8); а който иска да определи с думи какво е Бог, той, като се показва сляп по ум, се опитва да измери пясъка на морската бездна.

7. По своето качество любовта е уподобяване на Бога, доколкото хората могат да достигнат това; по своето действие тя е упояване на душата, а по свойство – извор на вяра, бездна на дълготърпението, море на смирението.

8. Любовта, собствено, е отстраняване на всеки противен помисъл; защото любовта зло не мисли (1 Кор. 13:5).

9. Любовта, безстрастието и синовството се различават помежду си само по наименованията. Както светлината, огънят и пламъкът се съединяват в едно действие, така трябва да разсъждаваме и за тези съвършенства.

10. Според мярката на намаляване на любовта у нас се явява страх; защото, у когото няма страх, той или е изпълнен с любов, или е умрял по душа.

11. Не ще бъде никак погрешно, както мисля, да заимстваме сравнения за силно желание, страх, усърдие, ревност, служение и любов към Бога от човешките действия. И тъй, блажен е, който има такава любов и копнеж по Бога, какви-то очарованият влюбен има към своята възлюбена. Блажен е, който толкова се бои от Бога, колкото осъдените престъпници се боят от съдията. Блажен е, който толкова е усърден и прилежен в благочестието, както благоразумните роби са усърдни в служението на своя господар. Блажен е, който толкова е ревностен в добродетелите, колкото са ревниви мъжете, които се лишават от сън, за да надзирават своите съпруги. Блажен е, който така стои пред Господа на молитва, както слугата стои пред царя. Блажен е, който се подвизава непрестанно да угоди на Господа, както някои се стараят да угодят на човеците.

12. Майката не е така привързана към детето, което кърми, както синът на любовта винаги се привързва към Бога.

13. Който истински обича, той винаги си представя лицето на любимия и с наслада обгръща неговия образ в душата си.…