Monthly Archives: 30.10.2020

Богослужебна програма за месец ноември

Проповед на 27 октомври – Вечерня на св. вмчца Параскева

Духовната азбука на отец Йоан Крестянкин

За великия, ангелогласен и благодатноименит майстор на музиката св. Йоан Кукузел

750 години от рождението му

Автор д-р Любомир Игнатов

Трудно е с малко думи да се опише обаятелната личност на св. Йоан Кукузел. По висота на умозрението, той е ангелоподобен, по житие и духовна чистота – свят, по иночески живот – подвижник, по плодоносие в областта на културата – велик майстор на музикалното изкуство и поет. Този одушевен псалтир на православещата източна Църква е определян в повествователните и музикални извори още и като „Втори Дамаскин“, „Ангелогласен“, – „Извор на музиката“, „Учител на учителите и майстор на майсторите“ (ръкопис Ивирон 1205, л. 273 г).

За стотиците негови музикални последователи и по-късни колеги Кукузел е просто Майстора. А един от най-видните сред тях – Мануил Хрисаф Стари (ХУ в.), известен като бележит мелотворец и музикален теоретик от Средновековието, само в страниците на своя всеизвестен трактат (The Treatise of Manuel Chrysaphes, the Lampadarios: on the Theory of the Art of Chanting and on Certain Erroneous Views that some Hold about It, Mount Athos, Iviron Monastery MS 1120 [July 1458]. Text, translation and commentary by Dimitr E. Conomos, Wien, 1985, pp. 42, 44, 58, 62) упоменава Кукузел със следните шест несрещани в подобен изказ епитети: „благодатноименит“ (χαριτώνυμος), „чудесен – същински майстор“ (θαυμάσιος τῷ ὄντι μαΐστωρ), „истински майстор“ (ἀληθῶς μαΐστωρ),„най-благомузен“: те. най-благовдъхновен от музите, най-талантлив, най-благозвучен (ἑυμασώτατος), „корифей на учителите“ (κορυφαῖος των διδασκάλων) и „велик същински учител“ (μέγας τῷ ὄντι διδάςκαλος).

Найстина, църковно-музикалната история не познава друг деятел в попрището на псалтикийното изкуство, за когото да са изричани всички тези възхитителни определения.

Аргументи в полза на българския му произход

В най-ранните музикални ръкописи св. Йоан Кукузел е упоменат като „Йоан Пападопулос, т. е. Йоан Попов, от което се съди, че баща му (или дядо му) е бил свещеник.

Със своето уникално и впечатляващо с изкусността си творчество Кукузел се нарежда сред най-значимите и бележити личности, оставили ярка следа в историята на човечеството, за което всъщност свидетелстват и посочените в началото определения за него. Тази е и причината днес почти всички балкански народи да претендират за сънародност по отношение на неговия произход. Сведенията, изложени в неговото житиеописание обаче, както и свидетелствата в собствените му произведения, са в безпристрастно доказателство на това, че той е с българско потекло. До тази констатация достигат след проучванията си всички наши изследователи на псалтикийното изкуство през Средновековието, сред които е и съвременният и последен до момента Кукузелев изследовател и биограф – видният наш специалист в областта на музикалната медиевистика проф. д.изк. Светлана Куюмджиева (виж: Куюмджиeва, Св. Свети Йоан Кукузел – В: Българско музикознание, год. ХХХ1, кн. 3-4, С., 2007, с. 46-57).

До това установение идват и чужди труженици в осветляването на църковномузикалното минало. Видни руски изследователи от ХХ в. и по-късно също безусловно го определят като българин по народност (Архиепископ Филарет (Гумилевский). Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой. церкви. Репринтное издание, Свято-Троицкая лавра, 1995, с.…

Богослужения, посветени на Св. вмчца Параскева Иконийска

Проповед на 26 октомври – Св. вмчк Димитър. Св. Димитра Киево-Доростолска

Проповед на 25 октомври – ✝ 6 Неделя след Неделя подир Въздвижение

Проповед на 24 октомври

Проповед на 20 октомври – Параклис към св. Спиридон