April 18 – Captured moments from the Book Presentation of “Mother Gavriila – Ascetics of Love” in Bulgarian

18 април - Моменти от представянето на книгата "Майка Гавриила - аскетика на любовта"