Старецът от Макри Поликарп Мадзароглу: приятелят на България


Книга-спомен за стареца Поликарп може да намерите в прихрамовата книжарница.