Протопрезвитер Г. И. Шавелски (1871—1951) и мястото му в развитието на Православното богословие в България