Проповед на 13 ноември върху лит. ев. от Лука 10:25-37