Проповед на 10 октомври – 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение