Проповед на 10 август – Вечерня с молебен канон на Пресвета Богородица