Празнични богослужения, посветени на 15 г. от обновлението на старинен храм „Св. Параскева“