Поклоннически пътувания

Снимки от поклоннически пътувания

2008 г. 

2009 г. 

2011 г. 

2012 г. 

2013 г.