„Не бой се, само вярвай, и спасена ще бъде“ (Лука 8:50)

Ик. Емил Паралингов