Музейна сбирка

Икони

Икона на Св. Богородица, XIX век

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Икона на св. Николай и св. Атанасий, XVII-XVIII век

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Икона на Св. Три светители, Никола Одринчанин, 1853 г.

Надпис върху иконата: εν έτει σωτηρίου αωνγ / Χρ… αντίτυπον λ…ρου εκ μίμησιν του κόσμου / την γλώσσαν και την α… ενάξετε ωστήρες / ’Οτεν τ’αντίτυπον υμων προς μίμησιν του …. / προσφέρει θυτής του Χριστού υμών / Ποίμην εκ πόλεως πρωην δε Κρήτης, Σμύρνης / Χρύσανθος ο εκ της Μιτυλήνης

Превод В спасителната 1853 г… копие… по подражание на света, езика и … да заведе бутайки. Когато нашето копие за подражание на …, прави жертва пред нашия Христос. Пастир бивш на град Крит (и) Смирна Хрисантос от Митилини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Икона на св. вмчца Марина, 1871 г.

Надпис върху иконата: въ лѢто 1871 м҃цъ апрιлїи 20

Превод [Изписано] 20 април 1871 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейни експонати

Ключ от старата порта

Кадилница от 1854 г.

Надпис върху кадилницата: 1854 ΘΙΜΙΑΤΙΡΙΟΝ-ΤΙΣ-ΕΚΛΙΣΙΑΣ-ΕΝ-ΦΛΙΤΟ-ΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΙΒΙ-ΕΠΙ-ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΠΙΛΑ

Превод 1854 Кадилница на църквата във Филипополис св. Параскева при епитропа Атанасиос Капила

Надпис на дръжката: AΓΙΑ ΠΑΡΑ ΕΠΙΤΡ ΓΕ ΧΡ 1861 ΦΙΛΙΠ

Превод Света Пара(скева) епитр(оп) ГЕ ХР 1861 ФИЛИП(ополис)

Голям дискус от 1859 г.

Надпис върху него: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1859

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменен съд за светена вода от 1863 г., дарен от пловдивските търговци-християни при пазара под храма

Надпис върху капака: ΔΑΠΑΝΗ ΤωΝ ΕΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝωΝ, 1863 ΜΑΡΤΙΟΥ α.’ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΙ

Превод: С иждивението на християните от пазара на св. Параскева, 1863 март 1, Филипополис

Съд за поръсване с ароматна вода от 1880 г.

Надпис върху него: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΙΩ ΣΚΟΥΡΤΑ ΑΠΡΗΛΙΟΥ 16 1880

Превод: Света Параскева в дните на епитропа Анастасиос Скурта, 16 април 1880 г.

Кръщелно свидетелство от 1885 г.

Текст:

Кръщелно. Св. Петка в Пловдив.

С което долуподписаният удостоверявам, че на 26, месец октомври, година 1885, извърших тайнството на святото кръщение според постановленията на Източно православната църква върху законното чадо на Христо Петров и на Теофана Христева, родено в гр. Пловдив на 14, октомврий месец, 1885 год., което се възприе от Свещенната купел от кръстник Станчо Николов, което и нарече Фотина. (печат) Иконом Аргирий