За Човека, зова на дивото… и страха, разяждащ сърцето