За вниманието

Автор: Св. Нектарий Егински

Вниманието е ум, който надзирава и се насочва към схващане на предмета, попаднал под обзора на сетивата. Вниманието е средството за придобиване на всяко познание. То предоставя на ума възможността да различава кое е истинско и кое е фалшиво; кое е правилно и кое не; кое е полезно и кое вредно; какво е добро и какво лошо; какво е праведно и какво неправедно. Вниманието помага на ума да различава измежду неподобието на феномените погрешното подобие. Вниманието извежда науките към напредък, развива изкуствата, отвежда всичко към съвършенство.

Вниманието е начало на мъдростта. Неговата липса представлява незнание, необразованост, безразсъдност. Вниманието насочва мислите и явява какво трябва да се направи. Вниманието води към добродетел, то е защитната броня на нравствеността, осигурява сигурност в живота. Вниманието е единственият точен водач; то ни пренася във вечността. Неговата липса води към нещастие. Внимавай над себе си и няма да сгрешиш в живота. Помни във всеки един момент да си напомняш да внимаваш, за да не бъдеш подлъган от външния вид на нещата и се хванеш в капана на онова, което се крие под повърхността им. Внимавай за всичко. Знай, че във всяко нещо се крие примамка. Вътре в самия теб се намират нейните коварни носители – твоят егоизъм и твоето себелюбие винаги търсят как да те подмамят, – не им се доверявай. Внимавай с техните ласкателства, защото лъжа и измама се крие под тях. Помни да се съмняваш; винаги се съмнявай и внимавай как да различиш примката и измамата.

Вниманието е компас, който плуващият по житейското море трябва винаги да има пред очите си, за да премине успешно през океана на своя живот. Без внимание гибелта е сигурна и виновен за нея е потърпевшият. Внимавай над себе си: „Блажени са тези, които внимават, защото са се уподобили на град, поставен навръх планина, който отдалеко забелязва лукавите и добрите помисли. И тези, които са добри, той посреща като добре дошли, с веселие; а онези, които са лукави и враждебни, ги възпира отдалече и не ги оставя да се доближат до него. Пътищата на тези, които внимават, са подобни на греещ светилник; те напредват и се осветляват докато настане денят“ (срв. Мат. 5:14-15). Всяка възраст, всеки момент, всеки ден, всяко място, в което попадаме, всяка промяна на състояние, изисква от нас бодърстване, трезвост и възобновяване на вниманието ни.

Мъдрият Соломон съветва: „Не давай сън на очите си, нито оставяй клепките ти да натежат, за да се спасиш, както прави елена, за да се спаси от ловеца, и птицата от мрежата на птицеловец“ (срв. Притч. 6:4-5).

А св. апостол Павел заключава: „Внимавайте как точно да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето, защото дните са лукави“ (Еф. 5:14-15).

Източник: „Опознай себе си“, Синодално издателство, 2016