Молебен канон към св. преподобномъченица Параскева

“Благословен Бог наш, сега, всякога и във вечни векове”

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми /Господи/ пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб.

Бог Господ ни се яви; Благословен е Идещият в името Господне! /4 пъти/

Тропар на гл. 4 – “Вознесийся на Кресть…”

Бога удовлетворила, мъченице, и изпитана като злато в горнило, Параскево всеславна, чрез изкушенията от мъките източваш сега чудеса и спираш болестите и на Всеблагото Божие Слово за нас всякога се молиш,
тъй, че да придобием Неговите дарове.

Слава… и нине…

Богородице, ние недостойните, никога няма да престанем да говорим за твоята сила, защото ако ти не бе се застъпила с молитви за нас, кой щеше да ни избави от толокова големи беди? Кой щеше да ни опази до сега свободни? Няма да отстъпим от тебе, Владичице, защото Ти винаги спасяваш Твойте раби от всякакви беди.

Псалом 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрост изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и ме очисти от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта /Си/. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих ти дал; но към всесъжение не благоволиш.
Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро /Господи/ на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжениеи; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Песен 1-ва, гл. 8

Като минаха през морето като по суша и избягнаха египетското зло, израилтяните викаха: “Да възпеем нашия Избавител и Бог”.

Св. прпмчца Параскево, моли Бога за нас!

Възпявайки твоята памет, моля те славна дево Параскево, веригата на моите грехове бързо разкъсай чрез твоето предстателство към Всемилостивия Създател.

Св. прпмчца Параскево, моли Бога за нас!

Голяма е силата, която, почтена Параскево, си приела достойно от Бога да чудотвориш; моля те, чрез нея възпри сега многогодишните ми страсти.

Слава…

По римския закон си измъчена на земята, мъченице Параскево, и приемайки небесния венец, измоли Спасителя да ми дари търпение.

И сега и всякога…

Погледни на мен с милостивото си око, Пречиста, и излекувай злите телесни мой страсти и болести и отстрани ги чрез твоите молитви.

Песен 3-та

Творче на небесния свод, Господи и Зиждителю на Църквата, Ти, Който си цел на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Чрез силата на Светия Дух, помилвай ни, Параскево, и чрез твоите молитви от всякакви болести ни освободи.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Спаси чрез молитвите си, Параскево, всички нас, които те песнословим, всеистинна мъченице, и хвалебно почитаме.

Слава…

Стани, многострадална, силен закрилник на мен, огорчения, и от страстите, опасностите и от скърбите ме освободи чрез твоите молитви.

И сега и всякога…

Освободи ме, Пречиста, от тежките болести и скърби, змийски потискащи всякога твоя раб.

Свещеникът: Помилуй нас, Боже, по голямата Си милост, молим Ти се, чуй и ни помилуй.

Оше се молим за мир, здраве, спасение и добро преуспяване на Божиите раби/имената/.

Защото Си милостив и човеколюбец Бог и на Тебе слава отдаваме, сега и всякога и във вечни векове. Амин!

Песен 4-та

Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Сила ми дай, прескромна Параскево, против гибелните демонски страсти и вълнението на греховете ми чрез твоите молитви успокой.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Възлюбила Господа и приемайки венци на славата, моли се за всички, вярно почитащи те, всеобрадована Параскево.

Слава…

Молитвата ми приеми, о, многострадална дево Параскево, и тъмнината на страстите чрез твоите молитви премахни.

И сега и всякога…

Избави, Дево пречиста, Бога безсеменно родила, твоя раб от опасността да потъне в греховете си.

Песен 5-та

Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Бидейки почтена, Параскево, озаряваш с божествени проблясъци небесния чертог. Така сподоби със своята слава и рабите си.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Дошлите в храма и служащите ти, о, Параскево, освободи чрез молитвите си от злини и болести.

Слава…

Моля те, Параскево, с божествена любов душата ми изпълни, чрез твоите свети ходатайства и тъмнината на страстите ми сега премахни.

И сега и всякога…

За свещена придобивка, помощ, покров и застъпничество те имаме, Богомайко, избавените чрез Теб от всякаква опасност.

Песен 6-та

Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия и животът ми се до ада прибрижи. Затова и се моля като Иона: от тлението ме Боже изведи!

Св. прпмчце Параскева, моли Бога за нас!

С твоите кървави струи, Параскево, чрез които си угасила огъня на неверието, също тъй угаси пламъка на болестите ми и чрез твоите молитви от опасностите ме изтръгни.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Нестихващите гибелни суети и страсти удостой да избегнем ние, твоите раби, чрез молитвите ти, всепреподобна Параскево, и удостой ни със света слава и светост.

Слава…

Главите на всички беззаконници разгроми под нашите нозе; Бога моли, мъченице, за тези които с копнеж почитат твоята глава, която беззаконникът посече.

И сега и всякога…

Бидейки чисто и пресвято светилище на Всеизкусния, подай ми сълзи, които да изчистят душата ми и чуй молитвата ми, моля Те.

Погледни с благосклонност, мъченице Параскево, на моите непоносими телесни страсти и чрез молитвите си ми дай изцерение.

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.

Свещеникът: Помилуй нас, Боже, по голямата Си милост, молим Ти се, чуй и ни помилуй.

Оше се молим за мир, здраве, спасение и добро преуспяване на Божиите раби /имената/.

Защото Си милостив и човеколюбец Бог и на Тебе отдаваме слава, сега и всякога и във вечни векове. Амин!

Кондак, гл. 2-ри

Предстателнице на верните, мъченице Параскево, идвайки и приближавайки се до твоята икона, молим те горещо: изпроси от твоя Жених Христа да ни дари освобождение от скърбите и тежките болести и прощение на всичките ни грехове.

Прокимен гл. 4-ти

Твърдо се уповавах на Господа и Той се наклони към мене и чу моите вопли.

Стих: И постави на камък нозете ми и утвърди стъпките ми.

Свещеникът: На Господа да се помолим!

Господи помилуй!

Свещеникът: Защото си свят Боже наш, сега, всякога и вовеки веков.
Амин!

Свещеникът: За да се удостоим да изслушаме Св. Евангелие, Господа Бога да молим.
Премъдрост, да застанем прави, за да изслушаме Св. Евангелие.
От Лука Св. Евангелие ще се чете.

Св. Евангелие: Марк: 5: 25 -34

Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет години, и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше и станало още по зле, като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа, и се допря до дрехата Му; защото думаше си: ако се допра само до дрехите Му, ще оздравея. И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта.
А в това време Иисус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: кой се допря до дрехите Ми?
Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш: кой се допря до Мене?
Но Той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това. Жената пък в страх и трепет, като знаеше, какво стана с нея, приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той и рече: дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от болестта си.

Слава…

По молитвите на мъченицата, Милостиве, ни очисти от многото наши съгрешения.

И сега и всякога…

По молитвите на Богородица, Милостиве, ни очисти от многото наши съгрешения.

Помилвай ме Боже… и гл. 6

Предпазване от всяка опасност и освобождение от всяка болест си ти, дево Параскево, премахни всички ужаси на противните несгоди и демонските действия чрез твоите възнесени към Бога молитви.

Свещеникът: Спаси Боже, Твоя народ и благослови Твоето наследие, посети Твоя свят с милост и щедрост, утвърди силата на православните християни, изпрати върху нас Твоите богати милости по молитвите на Всепречистата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, със силата на честния и животворящ кръст, по застъпничеството на честните безплътни небесни сили, по молитвите на честния славен пророк, предтеча и Кръстител Иоан, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци; на светите наши отци и вселенски учители и светители: Василий Велики, Григорий Богослов и Иоан Златоуст, на светите наши отци равноапостолни славянобългарски просветители Кирил и Методий, и техните свети ученици Климент и Наум Охридски чудотворци, Сава, Горазд и Ангеларий, на светия благоверен цар Борис – Михаил, на светия наш отец Иоан, пустинножител Рилски чудотворец, на светите наши отци Иларион, епископ Мъгленски, Евтимий, патриарх Търновски, Софроний, епископ Врачански, на преподобните и богоносни наши отци Гавриил Лесновски, Иоаким Осоговски, Прохор Пшински, Теодосий Търновски и Паисий Хилендарски, на светите славни и добропобедни мъченици Георгий Победоносец и Димитрий Мироточивий, на светите мъченици Георгий, Георгий и Николай Софийски, и на свети /името на храмовия светия/, на светите и праведни богоотци Иоаким и Анна и на светия /името на светията на деня/ чиято памет честваме, и на всички светии, молим Те, многомилостиви Господи, чуй нас грешните, които Ти се молим и ни помилвай.

Песен 7-ма

Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Света Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: Благословен си, Боже на нашите отци!

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Достопочтената глава на св. дева мъченица Параскева елате всички верни ежегодно с песни да почетем като неспирен извор на изцеренията и на светите дарования.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Величествен празник ние верните православни да извършим радостно сега, покланяйки се на св. Параскева и викайки с вяра: предвари и премахни от нас чрез твоите молитви всяка болест.

Слава…

Повече от всякакво богатство и повече от злато светата ти глава блести, даваща спасение на тези, които с вяра прибягват към нея, мъченице и лекува душите и смъртоносните болести.

И сега и всякога…

Бог по плът Пресвета Дево си родила, народа си от внезапни опасности и от болести избави и от греховните връзки бързо чрез Твоите молитви освободи.

Песен 8-ма

Небесният Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

С уста и със сърце славословим преславната мъченица Господня, защото получихме изцерение на болестите.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

На небесата, мъченице Параскево, радвайки се в сомна на светиите, споменавай тези, които с вяра те възпяват всеблажена.

Слава…

Укрепена мъченице със силата на Господа, наглостта на мъчителите си посрамила, порази и сега всички окови на измъчените.

И сега и всякога…

Една, Пречиста, Благословенна Марие, изцери мъчнолечимите страсти, на жалкия твой раб, за да те ублажавам.

Песен 9-та

Ние, спасените чрез Теб, Дево Чиста, признаваме Те, че си наистина Богородица, като Те величаем с безплътните ликове.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Унищожи чрез божествения огън безбожните хитрости, мъченице Параскево, и всички вярващи с небесен блясък осветли.

Св. прпмчце Параскево, моли Бога за нас!

Божествено осияна в светлост, удостой сега твоя раб чрез твоите молитви към Владиката на всички, всечестна.

Слава…

За да те славословя с желание, Параскево, неизлечимите ми болести изцери и чрез молитвите си съвършена крепост ми дари.

И сега и всякога…

Единствена Богородице, Пречиста и Майка наша, очисти тинята на нечистите ми струпи и спаси ме Владичице.

Молитва към св. прпмчца Параскева

О, всеблажена и свята, преподобномъченице, майко Параскево! Знаем, че ти, която от младини си понесла приятното Христово бреме и Неговия Честен Кръст, и си последвала Христа, имаш Неговото велико благословение. Моли се за тези, които идват в светия храм с вяра и за онези, които са изпаднали във всякакви скърби, нужди и немощи, душевни и телесни, та всички да получим опрощение на греховете и изцерения от Всеблагия Бог, Комуто подобава чест и поклонение, на Отца и Сина и Св. Дух. Амин!