Дни, посветени на Св. Три Светители – 180 г. старинен храм „Св. Параскева“

svts