Върху Марк 2:3-12. За вярата, прошката и лошите помисли

Ик. Емил Паралингов