Върни се при Отца

Хората се чувстват нещастни и не знаят защо. Чувстват, че нещо не е наред, но не могат да посочат с пръст какво точно. Чувстват се неудобно в света, объркани и неудовлетворени, отчуждени и отделени и не могат да дадат обяснение. Те имат всичко и при това искат още. И когато го получат, пак остават гладни и незадоволени. Те искат щастие и мир, но нищо като че ли не им ги носи. Искат самоосъществяване (бел. пр. – задоволение), но сякаш то никога не идва. Всичко е наред, но същевременно нищо не е наред. В Америка това е болест от почти национални мащаби. Скрито е от неистова активност и безкрайно тичане напред-назад. Заровено е в активности и организирани събития. Удавено е от телевизионни програми и игри. Но когато спре това движение и копчето е изключено и всичко притихне… тогава осъзнаваме ужаса и безсмислието на всичко това, а и скуката и страха. Защо е така това? Защото, както ни казва Църквата, ние не сме всъщност вкъщи. Ние сме в изгнание. Ние сме отчуждени и отделени от нашата истинска страна. Ние не сме с Бога Отца ни в земята на живите. Ние сме духовно болни. А някои от нас вече са мъртви.

Нашите сърца са сътворени за Бога, казва ни блаж. Августин, и ние ще бъдем винаги неспокойни, докато не намерим покой у Него. Нашият живот е сътворен за Бога и ние ще бъдем неосъществени (бел. пр. – незадоволени) и недоволни и неудовлетворени, докато не отидем при Него. Всички Божии създания, както казва Францис Томсън в стихотворението си Небесна хрътка, са Негови „верни изменници“. Те не дават удовлетворение на Неговите деца и не могат да им донесат мир. Единствен Той може да свърши това, понеже Той единствен е нашият дом. А ние сме Неговия.

Великопостният период е време за нашето съзнателно завръщане в нашия истински дом. Той е време, определено за нас, в което да дойдем на себе си и да се изправим и да отидем в божествената действителност, на която истинно принадлежим.

Откъс от книгата The Lenten Spring на о. Томас Хопко, St Vladimir’s Seminary Press, 1983, p. 21-22. Подчертаванията са добавени.

Източник: https://www.pravmir.com/return-to-the-father/