Светината, която е тъмнина… или героите на нашето време