Бракът е чудо не земята: трите Божии благословения за човешкия род