Беседа върху Марк 2:3-12. За вярата, прошката и лошите помисли