Daily Archives: 13.05.2020

Обяснение на 28-мо правило на Пето-шести вселенски събор от св. Никодим Светогорец

Василиос Тулумдзис, богослов

В тези дни на всеобщо напрежение заради разпространението на вируса SARS-Covid-19 в нашата страна Гърция (а също и в България – бел. пр.) бяха предизвикани множество реакции по въпроса дали църковната йерархия следва да изрази конкретна позиция за начина на причастяване на вярващите с Пречистите Тяло и Кръв Господни.

Чуха се различни мнения, които сега няма да анализираме. Със сигурност нямам чувството, че разсъжденията и предложенията, произлизащи от широкия кръг на журналистите и политиците оказват някакво въздействие. Разбира се дори предложения, основаващи се върху богословски доводи, е факт, че са „скалъпени“ с цел безплодно тиражиране на информацията за вътрешна консумация, с нищожно влияние върху Тялото на Църквата.

Бих искал да цитирам конкретно материала на Панагиотис Андриопулос, публикуван в два варианта, относно обяснение на св. Никодим Светогорец към 28-мо правило на Пето-шестия вселенски събор.

Най-напред нека отбележим, че обясненията на св. Никодим трябва да се четат без да изключваме пряката им връзка с конкретното историческо време и духа на правилата, в противен случай има опасност от погрешно тълкуване. Смятам, че с отделянето на части от обяснението от целостта на тълкуваното правило се стига до погрешно разбиране на словото и духа на св. Никодим. Налага се идеята на автора (П. Андриопулос – бел. пр.), че св. Никодим препоръчва на архиереите и на свещениците да причастяват болните от чума с отделен Свети Потир. След причастяването светия съсъд заедно с употребената лъжичка трябва да бъдат измивани с оцет, който се излива в олтарния умивалник. Следователно с тези данни, извлечени от църковното предание, по подмолен начин се внушава възможността за предаване на болестотворни организми чрез Светото Причастие, факт, уж накарал св. Никодим да преправи литургическата практика и да предложи мерки за хигиена и дезинфекция на светите съсъди.

Цитирам и заключителния откъс от посочения материал: „С други думи болните от чума не се причастяват от едната Света Чаша, а от отделен съд, от където свещеникът не потребисва останалите Свети Дарове, а просто измива с оцет. Каква може да бъде тази практика, ако ли не превенция и предотвратяване?“

Такъв извод можем да направим, прочитайки сам по себе си отделения от цялостния текст откъс. Бих искал да представя една друга гледна точка в целостта и взаимовръзката на съответните правила.

28-мото правило на Петошестият Събор повтаря съдържанието на 3-то и 4-то Апостолски правила. Тези правила се отнасят до забраната при принасяне на безкръвната Божествена Евхаристия да се употребяват други вещества освен установените.

„Ако епископ или презвитер, противно на Господнята заповед за Жертвата, принесе нещо друго на Жертвеника, или мед, или мляко, или вместо вино вземе нарочно сикер, или някакви птици или животни, или семена, противно на нареденото, да се низвергне; също и нови зърна* от класове или грозде, в отреденото им време. Не подобава да се донася на Жертвеника нещо друго, нито елей в светилника, нито тамян по време на Светото Приношение.“ (3-то Апостолско правило) [1]

Всичко останало, било то начатъци на плодове (първи плодове) или принесен дар да не бъдат поставяни върху Светия Жертвеник, а на друго място и там да се благославят.