Monthly Archives: 30.04.2015

Богослужебна програма за месец май 2015 г.

mai-2015

Неверието на св. ап. Тома

Прот. Емил Паралингов

Много често прозвището, дадено на някой човек, придобива по-голяма тежест, отколкото собственото му име. Самият той до такава степен свиква с него, че макар и прозвището да не е винаги приятно, човек спира да се пита кога и как го е получил. Добър пример в това отношение е св. ап. Тома, наречен Тома Неверни. Приели сме това прозвище и продължаваме да го употребяваме без да проверим дали то е справедливо. А проверка е необходима, защото Неверни наричаме един от дванадесетте апостоли. И дали наистина е неверие проявеното от св. ап. Тома съмнение в Христовото възкресение?

Какво ни дава евангелският текст по този въпрос?

„А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени… дойде Иисус, застана посред и им каза: мир вам! …А Тома, един от дванадесетте, наричан Близнак, не беше с тях… Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам“ (Йоан 20:19, 24-25)

Колко силно звучи такова изявление, силно и смущаващо! И е така, защото е направено от пряк свидетел на Христовите чудеса, на кръстната смърт на Спасителя и станалия заедно с нея природен катаклизъм (вж. Мат. 27:51)… Но казаното е казано. Св. ап. Тома иска първо да види с очите си и попипа с ръцете си Христос, за да повярва в Неговото възкресение.

Когато се смущаваме и „възмущаваме“ от проявеното от св. ап. Тома съмнение в истинността на думите на Господните ученици, не бива да забравяме, че всички те, малко преди това, посрещнали с недоверие донесената им от жените-мироносици радостна вест, че Христос е възкръснал, за което свидетелства св. ап. Лука: „И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на единайсетте… И техните думи им се показаха празни, и не им повярваха“ (Лука 24:10, 11). Освен това, единайсетте също веднага отишли на гроба, за да се уверят с очите си, че това е истина. Така както св. ап. Тома искал със своите си очи да види, за да повярва.

Това първоначално неверие, искащо видими за себе си доказателства, преди да повярва, ни показва, че и в сърцето на св. ап. Тома, но и в сърцата на останалите апостоли старозаветният човек бил все още жив. Затова те недоумявали много от нещата, които Христос говорел за Себе Си, особено това, че „Син Човеческий ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият…“ (Мат. 17:22-23) и всичко казано за страданията Му и Кръстната смърт. Нещо повече, те били готови да не допуснат това да стане, което изразил и св. ап. Петър, възразявайки на Своя Учител с думите: „Милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да стане с Тебе“ (Мат.16:22)… Затова и при залавянето на Христос в Гетсиманската градина се разбягали и Го оставили Сам (вж.…

Фрагмент от Водосвет на храмовия празник

ВИДЕО: Проповед на Храмовия празник, Светли петък, св. Богородица Живоприемен източник

ВИДЕО: В навечерието на Храмовия празник – Светли петък, св. Богородица Живоприемни източник

ВИДЕО: Проповед след Акатист към свв. Рафаил, Николай и Ирина на Светли Вторник

Св. Иоан Златоуст – Слово за Възкресение

„Който е благочестив”, който истински почита Бога и Го обича искрено, „да се наслади от туй хубаво и светло тържество”, т. е. от преславното Възкресение Христово, което сега празнуваме, и в което Господ тъй дивно показа и благостта Си към рода човешки, и премъдростта Си в изкупването му от вечна погибел, и Своята сила над враговете на нашето спасение.

„Който е благоразумен раб”, който дадените му от Бога таланти – време, сили и способности – не скрива напразно в земята, не иждивява за земни само работи и удоволствия, но мъдро употребява за служение Господу и за придобиване вечно блаженство, „да влезне, радвайки се, в радостта на своя Господ”, да бъде участник в духовната радост, която Господ е приготвил на верните Си раби, изкупени с кръвта на Спасителя.

Светлата седмица в храм † Св. Параскева

apr15

ВИДЕО: Проповед на † Възкресение Христово