Слово на Рождество на Св. Йоан Предтеча

Днес празнуваме Рождеството на великия Иоан, Пророк, Предтеча и Кръстител на нашия Господ Иисус Христос. Това велико събитие е предсказано 700 години преди да се изпълни, от славния пророк Исаия: Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог (Ис. 40:3).

С тези слова пророк Исаия предопределил основната цел в живота на Предтечата и Кръстител на Господа – Иоан.

Триста години след Исаия друг пророк – Малахия, нарича Господния Предтеча Иоан Ангел, когото Господ изпраща пред Себе Си да подготви пътя Му.

Словата на пророците удостоверява и Сам Господ Иисус Христос пред народа, когато вече заключеният в тъмница Иоан Предтеча Му изпраща двама свои ученици да Го попитат: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме? (Мат. 11:3).

Господ казва на народа: Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Защото този е, за когото е писано: „ето, Аз пращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе“. Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по-голям от него (Мат. 11:9-11).

Ще се спрем на последните слова на Спасителя. Как да разбираме това, че малкият в царството небесно е по-голям от Иоан Предтеча, най-големият между родените от жени?

Тези слова не могат да бъдат разбрани с човешкия разум и само другите слова на Господ Иисус, казани за него по съвсем друг повод, ни дават отговор на смутилото ни слово, че малкият в Царството Небесно е по-голям от великия Предтеча и Кръстител Господен.

Да припомним написаното у евангелист Лука (глава 20) как изкушавали Господ Иисус Христос садукеите, иудейските сектанти, отхвърлили вярата във възкресението на мъртвите.

Те Му разказали за безплодната жена, която имала седем братя за свои мъже според Моисеевия закон, задължаващ мъж да вземе жената на брат си, ако този умре бездетен, и да въздигне потомство на брата си. Имало такива седем братя и всички те умрели бездетни. Садукеите се надявали да затруднят Господ Иисус Христос с въпроса: При възкресението кому от тях ще бъде тя жена? понеже и седмината я имаха за жена. Иисус им отговорил: Чедата на тоя свят се женят и се мъжат; но ония, които се сподобиха да получат оня свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, и да умрат вече не могат, понеже са равни на Ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии (Лука 20:33-36).

Да си спомним и други велики слова на Господ Иисус Христос, записани от св. ап. Иоан Богослов в пета глава на неговото Евангелие: Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, Който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот (Иоан 5:24).

В тези велики слова на Господ Иисус и в приведения по-горе отговор към садукеите пред нас се открива тайната на задгробния живот на праведниците, сподобили се да достигнат Царството Небесно. Те вече не са изложени на изкушенията на плътта, те са чада Божии, те са равни на Ангели, те живеят вечен живот и не могат да умрат. Такъв е и най-малкият от тях.

А можем ли да отнесем всичко това и за Господния Предтеча Иоан? Не, не можем. Той бил по-малък от безсмъртните Божии синове, защото не само можел да умре, но и склонил своята свята глава под меча на палача.

Той не се родил безплътен, а носил човешката плът с всички нейни недостатъци и изкушения.

Той не се явил на света така, както се явява архангел Гавриил, или ангелите, явили се на жените-мироносици на гроба на Възкръсналия Спасител на света.

Ако пророците и Сам Господ Иисус Христос го наричали ангел, това трябва да бъде разбирано в смисъл, че и в човешкото тяло той носел ангелски дух, чистота и съвършенство.

За своите аскетически подвизи в пустинята, за безмерната дълбочина на молитвата и поста, за великата проповед, чрез която той подготвял пътя за Господа, за Кръщението в Йордан на Божия Син, за своята мъченическа смърт великият Предтеча е удостоен да бъде пръв в Божието Царство след Пресвета Богородица. Но докато живял в света, по-малкият в Царството Небесно бил по-голям от него.

Нему слава во веки веков!

Амин.

1957 г.

Източник Проповеди за цялата година, Св. Лука /Войно-Ясенецки/, Старинен храм Св. Параскева – Пловдив, 2019 г.