Св. Климент Охридски – Похвално слово за Светия Кръст (Слово за Въздвижение на Светия Кръст)

Братя,

Днес, като празнуваме, ние се веселим духовно за издигането на Кръста Господен.

Днес ние се радваме поради възвисяването на честното дърво.

Днес бива издигано нависоко славното дърво и високо издига от гибелта нас, лежащите в грехове.

Днес скритото в земята дърво излиза на светлина. Наистина, и след разпятието и смъртта Христос е Господар на смъртта и на живота. Господ умъртви смъртта и възкръсна от мъртвите на третия ден.

Обхванати от люта завист, евреите се бояха да не би да остане нещо от това, с което Христос бе измъчван, и да не би Кръстът да служи на вярващите в христа за предпазване и за изцеряване, та затова го взеха, закопаха го и го заровиха много дълбоко в земята, казвайки: „Нека той бъде в забрава!“ Имам предвид Кръста – великото християнско богатство, също гвоздеите, копието и дъсчицата с надписа, който Пилат беше написал и положил на Кръста. Също и тоя надпис беше заровен.

Бог издигна в гръцката земя цар Константин Велики, верен християнин, и майка му Елена, която потърси и намери Кръста чрез Божие откровение и чрез вярата на архиерей. Една част от Кръста тя положи в Йерусалим, а другата част заедно с гвоздеите изпрати на сина си в Цариград.

Днес ние с радост празнуваме намирането на Кръста, който се издига и възвисява по целия свят. На днешния ден Кръстът излезе от земята и като слънце засия по цялата земя и украси цялото творение. Той излезе, за да издигне грешните от тинята и калта.

Днес светата църква приема своя накит, украсявайки се като с гривна, пръстен и огърлица. Добре е това, е днес се е събрал много народ, за да види намерения Кръст и да се поклони на Христа, издигнат на него. Кръстът се яви, за да се издигне високо, и се издигна, за да бъде показан този, който беше заровен и скрит в малко място и който сега приема поклонение от всички. Та и ние сега, приятели, като празнуваме, радваме се поради него. И наистина, след като скритото свещено дърво излезе от тъмата наяве, то трябваше да се появи на високо място като крепост върху планина или като светило, поставено на светлиник, и да бъде показано на всички. Ето защо първият християнски цар и светият архиерей, издигайки Кръста на високо място за наблюдаване, заповядаха да го покажат на всички, които бяха се събрали в църквата. Същото правим и сега на издигнато място сред храма.

Братя, вие виждате, как бива прославян светият и почитан от всички Кръст, който беше заровен в земята поради завист, и как той бива издиган днес на високо място. Това е знамето, чрез което ние се различаваме от другите народи и страни. Това е християнското богатство. Този е знакът, с който ние бяхме отбелязвани, след като Христос беше разпънат на кръст. Това е острото копие, с което ние пробождаме нашите врагове – бесовете.

Ето сега виждаме пред нашите очи съкровения Живот. Братя, като се покланяме на Него, ние размишляваме с удивление, как, наистина, Извършителят на нашето спасение е устроил дивни чудеса, както казва свети Давид: „Бог, нашият Цар от вечност, извърши спасение посред земята.“ Както Лобното място се намира в средата на земята, – това ние пазим според както сме приели отначало от нашите учители – тъй трябваше спасителното дърво да бъде забито в средата на цялата земя като на широко поле, добре оградено. Както небесното слънце изгрява на небесвода, така и Слънцето на правдата – Христос – земята, и Животът беше погребан в земята. Дървото, което виждаме, е този Кръст. Този знак се изобразява и много пъти се споменава, както казва Давид: „Покажи ми знамение за добро“. И още: „Господи, светлината на Твоето лице се яви върху нас със знамение.“ И пак: „Господи, подари знаме на тези, които се боят от Тебе, за да избягват стрелата на лък.“ Или както Сам Господ възвестява високо в Евангелието „Тогава те ще видят знамението на Сина Божий.“ А преди това Той казва: „Този род иска знамение, но знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона.“ То пък разкрива кръстното знамение.

О, знаменито и прославено дърво! О, триблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ! Чрез това дърво беше погубен врагът, който измами Адам и Ева чрез дървото. О, кръстно дърво, чрез което бяха обуздани греховете ни! О, велика свобода, тебе възпяха тези, които са горе! О, Кръст – съкровище от много благодатни дарове, и водителю към Божието царство! Христос бе разпънат на тебе и те показа като дърво на безсмъртието. Христос бе разпънат на тебе и те посочи като дарител на благословение. Христос се издигна доброволно на тебе и възвиси заедно със Себе Си целия свят. Кръстът е помощник, чрез Кръста беше надвита смъртта, а идолските капища бяха сринати; всяко зло и всяко престъпление беше унищожено.

Братя, след като сме получили такава голяма благодат от Господа Христа, нека живеем предпазливо в този скоропреходен живот и да не се съблазняваме от ядене, пиене и от различни страсти.В бъдещия живот има съд и предаване на мъка, и там не ще си спомним дори, какви са били тези сладости. Приятели, нека не даваме да се вмести в нас врагът сатана, който ни примамва с различни примамки и ни привлича към себе си за разпуснатост и гибел.

Наистина, нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата и властите на тъмнината от тоя свят. Нека побързаме и се потрудим да избегнем вечната мъка, която е без край. Бог не е създал мъката за нас, за да ни мъчи, но – за сатаната и за неговите бесове и сили. И наистина, ние имаме милостив и човеколюбив Бог! Давид свидетелствува за това с думите: „Бог е съдия справедлив, силен и дълготърпелив, и не проявява гнева Си всеки ден. Ако не се покаете, Той ще изостри меча Си, ще изопне лъка Си, ще го приготви и ще му постави смъртоносни стрели.“ Бог е направил това, не за да ни осъди на мъка, но да не би да се разленим и отпуснем поради своеволие и да си заслужим мъка. Ако Христос желаеше да ни погуби, Той не би пролял Своята кръв заради нас. Но Той умря за нас, за да ни даде безсмъртие. Той търпя глад, за дан и нахрани със Своето Тяло; търпя жажда, за да ни напои със Своята Кръв; прие кръщение, за да ни освети, получи плесници, за да ни освободи и да премахне скръбта от нас; роди се по плът от жена, та престъплението, което Ева извърши в рая, да бъде простено с милост. Бог се назова човек, та ти да бъдеш назован Бог. Бог се нарече Син човечески, та ти да бъдеш наречен Божий син. Господ прие нашето, за да ни даде Своето. Иисус се помоли, за да те направи вярващ, както беше казал Той при гроба на Лазаря: „Отче, прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти!“ И веднага слезе към Него глас от небето, който казваше: „Прославих, и пак ще прославя.“ Иисус рече: „Аз зная, че Ти винаги Ме слушаш но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват всички, че Ти си Ме изпратил.“ Това, което нашият Спасител е претърпял, не е претърпял заради Себе Си, нито заради Своя Отец, но да спаси човешкия род, и то чрез Кръста да го спаси.

Ако ти желаеш да узнаеш силата на Кръста и колко е хубаво да го възхваляваме, то послушай:

Кръстът е добрата надежда на християните;

Кръстът е възкресение за мъртвите;

Кръстът е водач на слепите и път за заблудилите се по пътя;

Кръстът е подпора за хромите, юзда за богатите;

Кръстът е губител на горделивите и наказание за разпътните;

Кръстът е утеха на бедните;

Кръстът е поражение не бесовете и крепост за верните;

Кръстът е победа над враговете и поука за младите;

Кръстът е надежда на отчаяните, кормчияя за плаващите по вода, здраво кормило за ония, които са сред вълните;

Кръстът е здрава стена срещу нападателите;

Кръстът е баща на сираците и защитник на вдовиците;

Кръстът е утеха на печалните, пазител на децата, глава на мъжете и съвършенство за старците;

Кръстът е светлина за седящите в тъма;

Кръстът е голяма украса на царете;

Кръстът е велика красота и вечно оръжие на князете, свобода на робите;

Кръстът е мъдрост за безразсъдните, закон за беззаконните;

Кръстът е проповед на пророците;

Кръстът е вероизповед на апостолите, похвала за мъчениците, въздържание за монасите и радост на свещениците;

Кръстът е корен и основа на Църквата, утвърждение на вселената;

Кръстът е разрушител на идолските жертвоприношения и огън, който унищожава езическите жертви;

Кръстът е примка за еретиците, безумство за езичниците; Той строши всички оръжия.

Кръстът е гибел за нечестивите, сила на немощните, лекар и изцерител на болните и очистител на прокажените;

Кръстът е хляб за гладните и извор за жадните;

Кръстът е дреха за голите. Като казвам голота, разбирам не само телесна, но и голотата на неверието. И наистина, когато някой има вяра, той не е гол, но е облечен в одежда. А чуй и апостол Павел какво казва: „Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте“ и чрез Светия Дух сте облечени.

Когато слушаш за Христа, брате, не мисли, че се разбира само Бог – Слово, или пък че Той е само телесно създание, тоест само човек. Христос е и едното, и другото заедно, което значи съвършен Бог и човек. Той е създал в началото цялото видимо и невидимо творение. Така казва и великият Йоан Богослов: „ В начало беше Словото, и Словото беше от Бога, и Бог беше Словото. Така беше То в начало от Бога. И всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.“

Виждаш ли, че Този е, Който с една дума простря небесния свод, украси със звезди разнообразните кръгове и показа небето като светлник;

Този е, Който изпълни слънцето със светлина, направи го светло и му заповяда да шествува без почивка;

Този е, Който положи основата на земята и я утвърди на водите върху нищо.

Този е, Който заповяда на земята да произведе трева, която дава семе, и да бликнат изворни води;

Този е, Който заповяда да потекат реки и потоци и да се събират в езера.

Този е, Който положи пясъка като предел и ограда на морето;

Той заповяда водите да изведат живи души, и ветровете да веят;

Този е, Който заповяда да се издигат облаците, и изобщо казано – Този е, Който сътвори целия видим свят.

Защо ли споменавам видимия свят, а оставих по-великия свят?

И наистина, Той е сътворил Ангелите и Архангелите, Господставата и Началствата, Силите и Властите, Престолите, Херувимите и Серафимите. Той е дал име на лета и години, времена и месеци, недели, дни и часове, нощ и ден и всичко съществуващо.

Накрай Бог създаде човека по Свой образ и подобие и го остави да живее в рая. Когато човекът прояви непослушание в градината, поради ядене от плодовете на забраненото дърво, той беше изгонен, и започна да обработва земята с мъка и да пролива много пот. Тъй прекара човек живота си и завърши със смърт. И целият негов род, родил се от това съгрешило тяло, наследи същата беда и страдания.

Милосърдният Господ и Бог-Слово, като видя човешкия род, угнетен от врага-станата, поради Своята милост и по Собствена воля се въплъти в човешко тяло и се остави да бъде разпънат върху кръстното дърво заради нас клетите. Господ постъпи така, та, както злият дявол измами човека и го умъртви чрез дървото за познаване добро и зло, тъй същият тоя злодей да бъде отначало подмамен чрез кръстното дърво. Мислейки, че обикновен човек е издигнат на кръстното дърво, дяволът пристъпи с радост, показвайки своята власт, но и сам погина чрез Кръста и изгуби властта си. И наистина, Христос Господ изведе всички от тъмното място на ада.

На Този Господ Христос подобава слава, чест и власт, заедно с безначалния Отец и с пресветия Дух, сега и всякога и във всички векове. Амин!