Св. Климент Охридски – Поучение за Третата Неделя на Великия пост (Кръстопоклонна)*

Братя,

Като преполовихме сега тези святи постни дни, нека се възрадваме духовно, покланяйки се на честния Кръст, и, като се насладихме на него, нека се подвизаваме и през останалите дни до Христовите страдания, очиствайки телата си и просветлявайки душите си с усърдни молитви, за да достигнем чисти до Възкресение Господне.

Ето, нашият Господ Бог ни призовава към светла радост, запазвайки небесни венци за тези, които са гладували и жадували заради Него, и за пребиваващите в бодърствуване и в духовен подвиг. Не трябва да се лишаваме през вереме на този свят пост от неизказаната радост и от нетленните венци поради сластолюбие и леност. Това, с което ние наслаждаваме гърлото си за кратко време, после се оказва по-горчиво от жлъчка. За да ни предпази от това, апостол Павел казва: „Да не ви съблазнява дяволът с ядене и пиене до пресищане“ (По Рм 13:13. 1Тм 8:9; срв. Лк 21:34). Той е казал още: „Не се опивайте с вино, понеже в него няма спасение“. (По Еф 5:18). И Сам Господ ни забранява това с думите: „Внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи“. (Лк 21:34) И светите отци ни предпазват от това, казвайки: „Ако вчера си бил любител на изобилни трапези, то днес се прояви като силен постник; ако вчера си бил плътоугодник, днес се прояви като украсител на душата си!“**

Братя, не трябва само на думи да бъдем християни, но да покажем и добри дела, за да не ни каже Господ Бог: „Тези люде Ме почитат само с устата си, а сърцата им стоят далеч от Мене“ (Ис 29:13. Мт 15:8. Мрк 7:6). Наистина, така ви виждаме. Нали ако някое писмо от земен княз дойде до подвластните му граждани, всички идват със страх и изслушват тези думи и, като ги чуят, изпълняват заповяданото от княза? Макар Бог да ни зове всеки ден при Себе Си чрез пророците, апостолите и светите отци, и дори със Своите уста чрез светото Евангелие ни призовава към неугасващата светлина, към безкрайната радост и в небесното царство, което Той е приготвил за изпълняващите Неговата воля, все пак няма кой да послуша и да прибегне към Него, няма кой да изпълнява волята му.

Виждате ли, братя, Божията любов към нас: Бог не претърпя да гледа, как ние човеците сме се поробили на дявола, принасяйки приношение на бездушните кумири. И наистина, сърцата им бяха тъй заслепени от дявола, та едни принасяха в жертва на кумирите своите синове, а други – своите дъщери. Като не търпеше всичко това, нашият Господ Бог дойде на земята, за да освети с Божията благодат човеците и да ги възведе отново на небето. Заради това Той се кръсти, давайки ни образец на кръщението. И ето, Той пак подновява кръщението чрез този свят пост: Каквото сме съгрешили след кръщението си, чрез пост да се очистим. Затова, като се препашем здраво с въздържанието, нека се подвизаваме, след като преполовихме тези постни дни. Ако ли пък сте ги прекарали в леност, то поне отсега нататък ги завършете богоугодно. Нека не ви бъде тежко да идвате в църква за Божието дело; да слушате в нея Светото Писание и да правите добро, за да се освети душата ви и да се опази тялото ви чрез Бога. Братя, като стоите в храма, не разговаряйте нищо и с никого, за да не изгубите своята награда; защото оня, който без страх разговаря в храма с другиго, доставя радост на дявола. От следния пример разберете: Когато човеците застанат пред земен цар, никой не се осмелява да каже празна дума, нито да гледа с очите си другаде, нито да се докосва до него. Та ако ние почитаме и се боим от земните царе, които са също такива смъртни човеци като нас, не трябва ли много повече със страх и трепет да почитаме Бога и да изпълняваме волята Му? Той владее над нашата душа и тяло. Той може да умъртвява и да оживява, да направи някого беден и пак да го обогати, (1Цр 2:6-7; срв. Втз 32:39. Тов 13:2. Пр. Сл 16:13) както казва Соломон: „От Божието лице много царе царуват, и велможите владеят земята“. (По Прт 8:15-17). „И Аз ще увенчая ония, които Ме прославят и които са Ме почели.“ (По 1Цр 2:30). Нека имаме страхопочитание към Него, нека Го прославяме със страх и трепет! Нека разберем църковната служба: Кое е по-смайващо от това – да видиш Божия Син принасян в жертва заради тебе, превръщащ хляба в Свое Тяло и проливащ Своята кръв за опрощаване на греховете ти? (Мт 26:26, 28. Мрк 14: 22, 24. Лк 22:19-20. 1Кор 11:24-25) Затова нека пристъпим със страх към светите Тайни и да ги приемем с чиста уста и с открито сърце. Нека премахнем всякаква вражда и така да достигнем до светлото Възкресение Христово и да се насладим на тази радост. Нека отсега нататък спазваме чисти тези святи постни дни и нека не ви бъде тежко да служите на Бога. Подканвам ви с обич към добър подвиг, та при възкресението да чуем оня свят глас на нашия Господ Бог, призоваващ праведните с думите: „Дойдете вие, благословетните на Моя Отец, наследете царството, приготвено за вас“, (Мт 25:34) – чрез Иисуса Христа, нашия Господ, на Когото да бъде слава вовеки. Амин!

*Въ нед. Г-ю по пооученiе Iоанна Златооустаго о стъмъ постъ на поклоненiе чтнаго и животворяща го крта.
** Изрази, често срещани в словата на св. Йоан Златоуст, св. Василий Велики и др.

Източник: „Св. Климент Охридски. Слова и поучения“, Синодално издателство, 1970 г.