Проповед на 3 август – Вечерня с молебен канон на Св. Богородица