Проповед на 27 май – Св. Йоан Руски (Отдание на Възкресение Христово)