Проповед на 26 май – Вечерня на Отдание на Пасха. Св. Йоан Руски