Проповед на 1 декември – ✝ 14 Неделя след Неделя подир Въздвижение