Проповед на Малко повечерие с целия Богородичен акатист / Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

СЪДЪРЖАНИЕ:

00:00: Няколко думи за времето и радостта

03:33: Знаейки нашата немощ духовна, добрият ни Бог ни е оставил пример за осъществяване на радостта в живота – Богородица

06:00: Нима това не ни стига да бъдем постоянно радостни? …да не унивмаме? …да не се отчайваме? …да не се гневим и роптаем срещу изпитанията в живота ни?

11:05: Ето при това положение, кажете ми, нима можем да не бъдем радостни? Нима можем да униваме? Да се смущаваме? Да се отчайваме?

13:00: Чрез нашия живот да уважаваме нейния Небесен Син, като превърнем Евангелието Му не само в наша насъщна книга, а превърнем самото Евангелие в наш живот, в наше дихание.