ВИДЕО: Проповед на вечерня, 3 юли, Намиране мощите на св. Рафаил Митилински