Програма за месец ноември. Енорийски духовно-просветен център при храм „Св. Параскева“