ПОД КРИЛЕТЕ НА НЕВЕЩЕСТВЕНАТА АНГЕЛСКА СЛАВА

Митрополит Йосиф, на САЩ, Канада и Австралия

Тържествен празник е Архангеловден. Отколешна е благочестивата традиция на този ден да се отдава чест на небесните закрилници. Душеполезна грижа на светата ни Църква е по този повод да ни припомня както някои свидетелства от живота на безплътните сили, така и някои задължения, които трябва да изпълним към тях.

Ако четем по-внимателно светата Библия, непременно ще забележим колко много се говори в нея за ангелите. Така например ангел херувим изгонил Адам и Ева от рая и стоял строг при вратите му. Ангелите извели Лот и дъщеря му из Содом. Ангел Божий съобщил на Агар, че молитвата ѝ е чута. Ангел Господен хвапал ръката на Авраама, за да не посече Исаака. Ангели слизали и се качвали по Якововата стълба. Ангел Божий охранявал Мойсея и другарите му и ги водел в приготвеното за тях място. Ангел Господен съобщавал волята Божия на народа. Ангел предрекъл ражданeто на Самсон. Ангел небесен разговарял с пророк Илия. Ангел придружавал Товит. Ангели представлявали същността на много от виденията на пророците. И това са само няколко от многобройните случаи във Вехтия завет.

Още по по-явни са сведенията за ангелите в Новия Завет. Знаем, че ангел Господен предрекъл раждането на св. Йоан Предтеча. Ангел поръчал на Йосиф да прибере св. Дева Мария ири себе си. Аигел Божий я приветствал с радостната блага вест. Ангели пеели на небесата в чудната рождeственска нощ. Ангел предупредил светото семейство да бяга в Египет. Ангели прислужвали на Господа Иисусa в пустинята. Ангели Го подкрепяли при молитвата Му в Гетсиманската градина. Ангел Господен отвалил камъка от вратата гробни. Ангел съобщил на светите мироносици радостната вест за славното възкресение. Ангел Господен отворил вратата на тъмницата и извел затворените апостоли. Ангел съобщил на апостол Филип да отиде и да кръсти етиопянина. Ангел Божий избавил апостол Петър от ръцете Иродови. Ангел заповядал на апостол Павел да се яви пред кесаря. Ангели Божии били в услуга на всички свидетели на вярата в Христа Иисуса. Сам Господ с повеление при глас на архангел ще слезе от небето, та живи и мъртви да бъдем винаги с Него.

Ангели, ангели, ангели! От Битие до Откровение почти на всяка страница намираме свидетелства за тези разумни небесни същества, сътворени от Бога преди човека за непрестанно изпълнение на Неговата воля и за постоянна грижа за Нейната прослава. По думите на св. апостол Павел, ангелите са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение (Евр. 1:14). Като пратеници на Божията благост те идват на помощ на всеки човек, който иска да достигне до познание на истината и да се спаси. Те утвърждават човека във вярата, подбуждат го към добро, пазят го от всяко зло, молят се за него пред Небесния Отец.

Божиите ангели – това са наши верни наставници. Господ ги е обдарил с мъдрост, с прозорливост, с по-съвършен ум от човека. Той ни е поверил на грижите и ръководството на светите ангели, които ни помагат да разберем мъдрите наставления на светата Църква, да направим нашите души чисти, по-леко да достигнем земно благополучие и небесно блаженство. А от такива попечители има нужда всеки човек. Поради греховността си всеки човек изпада в заблуждение, И макар че не виждаме ангелите, както са ги виждали светите люде, ние вярваме, че те са около нас, просвещават разума ни в познаване на Бога, укрепват сърцето ни в любов към Него, наставляват ни в обичта един към друг, подбуждат чувствата ни към молитва и вършене на добри дела, правят всичко възможно, за да бъдем чисти, свети, възвишени. Тяхно служебно задължение е да пълнят душите ни с мир, да ни доставят духовна радост. да укрепват нашето упование в удостояването ни с небесно блаженство чрез изпълнение на Божиите разпоредби.

Когато съгрешаваме, светите ангели скърбят за нас. Когато се каем, те се радват на небесата. И тази радост само за един даже каещ се грешник, по думите на Господа Иисуса, е по-голяма, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние (Лука 15:7, 10).

Според учението на светата Църква на всеки човек при тайнството Кръщение се дава от Бога ангел пазител, който го охранява през целия му живот, пази го от всяко Зло, ръководи го по пътя към Царството небесно. Това вярване на светата Църква се основава на множество свидетелства в светата Библия (Бит. 48:16; Деян. 12:11, 15 и пр.). Господ многократно изпращал ангели на земята като вестители на тайнствени Негови разпоредби и на велики събития в живота на избрани от Него люде. Св. пророк Давид говори, че Господ ще заповяда на ангелите Си да охраняват пътищата на всички, които Го обичат и изпълняват Неговия закон (Пс. 90:11). Сам Господ Иисус Христос изисква от нас да бъдем благоразумни и внимателни в отношенията си към другите, защото техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Небесния Отец (Мат. 18:10).

А защо светата Църква всеки ден изпросва от Господа мирния ангел, верния наставник и пазител на душата и тялото ни, щом го имаме вече още от деня на светото Кръщение? Защото ангелът е подвластен на Бога, а не нам. Но макар че не можем да му заповядаме да идва при нас като наш подчинен, той постоянно бди над нас. Може би всеки е почувствал как в някои трудни моменти от живота си благодатно е бил опазван от ангела хранител и как в съвсем безнадеждни ситуации неусетно е проблясвал радостният лъч на благоприятния изход. Разбира се, ако съгрешаваме и не се каем за греховете си с желание да се поправим, ангелът се отдалечава от нас и с дълбока скръб ни гледа отстрани, очаквайки опомняне и изправление. Св. Василий Велики казва: „Както димът и миризмата на гълъба прогонват пчелата, така и смърдящият грях държи далеч от нас пазителя на нашия живот”.

В житието на св. Нифонт се разказва следното. Веднъж, на излизане от църква, св. Нифонт видял при вратата на една къща ангел Божий в образ на юноша, който безутешно плачел. Св. Нифонт го попитал: „Защо плачеш?” Юношата отговорил: „Аз съм ангел, пратен от Бога да пазя един човек. Но този човек постоянно блудства. Затова аз плача и скърбя за неговото грехопадение”. Св. Нифонт го попитал: „А защо не го посъветваш да остави този грях?” Ангелът му отговорил: „Не мога да се приближа до грешника. Той е станал роб на бесове и сега ми остава само да скърбя отстрани и да се моля за него”.

С греховете и беззаконията си ние оскърбяваме не само светите ангели, но и Бога. Всяко прегрешение ни отлъчва от Божията любов и от небожителите, навлича върху нас Божия гняв. И тогава ангелът на мира става изобличител на беззаконията и неправдите, става вестител на Божието наказание. Затова светата Църква като грижовна майка всеки ден, а най-вече на Архангеловден, изпросва от Господа мирния ангел, верния наставник и пазител на душите и телата ни, който да ни подбужда към покаяние, да ни наставлява на благи дела, да ни пази ог всяка беда.

Духът на злобата ни дебне на всяка крачка. Той ходи като рикащ лъв и търси кого да глътне (1 Петр. 5:8). Ами съблазните и изкушенията навън? Те са толкоз много, че чак Господ Иисус Христос казал със скръб: „Горко на света от съблазните” (Мат. 18:7).

Затова усърдно да се помолим на този ден Господ Бог като благ и човеколюбив да изпрати Своя аигел пазител да ни закриля и пази от всяко зло, да защити душата ни от лоши мисли и пожелания, а тялото ни – от повреждане и преждевременна смърт, да бъде с нас през всички дни и нощи на нашия живот, като ни утвърждава в страх Божий, в благоговение и любов към Бога и човеците, та да прекараме остатъка от земното си пребиваване във всяко благочестие и чистота.

Източник в. „Църковен вестник”, бр. 27/1982 г.; Да пазим Божия закон (София, 2009)