Музейна сбирка

Кадилница от 1854 г.

Голям дискус от 1859 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменен съд за светена вода от 1865 г., дарен на храма от пловдивските търговци

Съд за поръсване с ароматна вода от 1880 г.

Кръщелно свидетелство от 1885 г.