Музейна сбирка

Кадилница от 1854 г.

Голям дискус от 1859 г.

Надпис върху него: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1859

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменен съд за светена вода от 1863 г., дарен от пловдивските търговци-християни при пазара под храма

Надпис върху капака: ΔΑΠΑΝΗ ΤωΝ ΕΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝωΝ, 1863 ΜΑΡΤΙΟΥ α.’ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΙ

Превод: С иждивението на християните от пазара на св. Параскева, 1863 март 1, Филипополис

Съд за поръсване с ароматна вода от 1880 г.

Надпис върху него: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΙΩ ΣΚΟΥΡΤΑ ΑΠΡΗΛΙΟΥ 16 1880

Превод: Света Параскева в дните на епитропа Анастасиос Скурта, 16 април 1880 г.

Кръщелно свидетелство от 1885 г.