Музейна сбирка

Кръщелно свидетелство от 1885 г.

Голям дискус от 1859 г.