Вечер, посветена на творчеството на игумения Валентина Друмева