ВИДЕО: Анула Христова за болката в перспективата на спасението

Богословие на болката. Гост – Анула Христова.